Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi

Purnukka & Putelin asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä

Purnukka & Puteli, Y-tunnus 2680254-6

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Teresa Törmänen, yrittäjä

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on toimia Purnukka & Putelin asiakastietorekisterinä.

Tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Tilausten käsittely ja toimitus
 • Laskutus- ja maksuliikenne
 • Palvelujen tuottaminen ja kehitys
 • Markkinointi
Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekistereistä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä Purnukka & Putelille antamia tietoja.

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja

 • Yrityksen nimi ja tunnus
 • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Posti-, laskutus- ja pankkiyhteystiedot
 • Palvelu- ja käyttöasetukset
 • Tuote- ja palvelutilausten tiedot
 • Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot
 • Asiakkaan antamat yhteystiedot (esimerkiksi sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite)
 • Asiakkaan yksilöivä tunnus
 • Tiedon saako asiakkaan tietoja käyttää markkinointiin
 • Tiedot asiakkaan tekemistä varauksista ja muista tilatuista palveluista
 • Teknisiä tietoja www-sivun käyttöön liittyen, kuten IP-osoite, selailun ajankohta, istuntotunniste, istunnon kesto, käytetyt linkit, lähteenä olleet www-sivut, palvelussa katsotut www-sivut sekä käytetyn päätelaitteen malli, käyttöjärjestelmä ja yksilöllinen laite- ja tai evästetunniste
 • Muut asiakkaan vapaaehtoisesti ilmoittamat tiedot, joita laki ei estä tallentamasta
 • Asiakkaan antamat palautteet
 • Tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa
 • Demografiatiedot, kuten asiakkaan ikä, sukupuoli, kieli ja asuinalue
Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja Purnukka & Putelin yhteisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi. 

Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävillä tahoille.

Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu salasanoilla ja muilla asianmukaisilla suojausmekanismeilla.

Ainoastaan yrityksen määrätyillä työntekijöillä on pääsy rekisteriin. Kukin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai selausoikeuden ainoastaan oman toimenkuvansa kannalta tarpeellisiin tietoihin. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Asiakkaista ei säilytetä pitkäaikaisesti aineistoa manuaalisessa muodossa, esimerkiksi paperitulosteina.

Manuaalinen aineisto

Tietoja ei säilytetä fyysisinä kappaleina pois lukien kirjanpito, johon on pääsy vain määrätyillä Purnukka & Putelin omistajalla ja kirjanpitäjällä, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Vain erikseen määrätyillä Purnukka & Putelin työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin. Työntekijät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tietojen säilyttämis- ja poistamisaika

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi manuaalisesti sähköisestä tietokannasta osana massapoistoa, joka toteutetaan vähintään kerran vuodessa.

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta huomioiden kuitenkin, että osana kirjanpitoaineistoa tilatuista palveluista säilytetään kaikissa tilanteissa välttämättömät laskutustiedot 10 vuoden ajan. Yli 10 vuotta vanhat tiedot tuhotaan sähköisestä tietokannasta manuaalisesti vähintään kerran vuodessa, mikäli asiakas ei ole rekisteröitynyt palveluun tai antanut lupaa tietojen käytölle markkinoinnissa.

Palvelu voi sisältää julkisia ja viestinnällisiä ominaisuuksia kuten kommentti- ja arvosteluosioita tai keskustelupalstoja ja asiakkaan tuottama sisältö voi jäädä näihin näkyviin myös sen jälkeen, kun asiakkaan henkilötiedot on poistettu.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26–28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Evästeet

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verkkopalvelumme tuottamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkoselaimesi suostumuksella tallentuvat selainlaitteesi muistiin. Evästeiden avulla voimme analysoida selaimellasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyntöjä, yksilöidä sivustoa käyttäessäsi tekemiäsi valintoja ja asetuksia, sekä tuottaa niiden perusteella yksilöllisiä palveluja.

Verkkoselaimesi toiminnoilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Se kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiimme tuottaa yksilöllisiä laadukkaita verkkopalveluja.